Skip to main content

1.6.2020

SKM Servicellä vuonna 2019 nolla tapaturmaa

SKM Service Oy saavutti jälleen vuonna 2019 yhden laatutavoitteistaan, nolla tapaturmaa. 

Panostamme järjestelmällisesti työturvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä työtapaturmien ehkäisyyn. Kartoitamme ja arvioimme projektien ja työmaiden turvallisuusriskit ennakkoon ja laadimme työturvallisuussuunnitelman. Työntekijämme osallistuvat työmaiden perehdytyksiin ja turvallisuuskoulutuksiin ja toimivat annettujen ohjeiden mukaan. 

Kaikilla SKM Servicellä työskentelevillä on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa terveyttä tai työturvallisuutta uhkaaviin puutteisiin ja raportoida läheltä piti -tilanteista. Työskentelytapoja ja -käytäntöjä tarkastellaan kriittisesti ja muutetaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. SKM Servicellä jokaisella on mahdollisuus osallistua työturvallisuutta koskevien asioiden käsittelyyn ja kehittämiseen. 


Lue lisää

11.6.2020

SKM Service mukana rakentamassa sähköautojen akkutuotannon laboratoriota

Projekti toteutettiin Northvolt Labs Ab:lle Ruotsin Västeråsissa.
1.6.2020

SKM Servicellä vuonna 2019 nolla tapaturmaa

SKM Service Oy saavutti jälleen vuonna 2019 yhden laatutavoitteistaan, nolla tapaturmaa. 
29.5.2020

SKM Serviceltä ratkaisu prosessiteollisuuden putkistojen puhdistushaasteeseen

SKM Service Oy on patentoinut ja rakentanut erillisen laitteiston prosessiteollisuuden putkistojen puhdistustoimintoa varten.