SKM Service kommer att leverera utrustning för hantering och behandling av Avloppsvatten inklusive installationer, pipings, isoleringar, stålkonstruktioner, NDT inspektioner etc. till YIT Finland / HRM

SKM Service kommer att leverera utrustning för hantering och behandling av Avloppsvatten inklusive installationer, pipings, isoleringar, stålkonstruktioner, NDT inspektioner (ej material förstörande) etc. till YIT Finland / HRM (Samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster HRM).

Leveransinnehållet är omfattande: 1,400 tn rörledningar, 200 tn stålkonstruktioner, tusentals utrustningar, isoleringar etc. Projektet kommer att avslutas under år 2022.

Vi på SKM är mycket stolta över detta förtroende och för kontraktet som erbjöds oss.

Det här är ett tillfälle som inträffar högst en gång i livet inom vårt verksamhetsområde. 

Detta avtal kommer att tillföra mycket arbete de kommande åren till SKM företagen (Service & Stainless). 

Nu och i framtiden kommer SKM Service att fokusera starkt mot Reningsverk för avloppsvatten.

Päiväys: 

08.04.2019 - 09:45